Konkurs Super Klasa 2016/2017

Uwaga!

Samorząd Uczniowski organizuje w naszej szkolne konkurs „Super klasa”. Rozpoczyna się on z dniem 01.11.2016r., a kończy 21.06.2017r. Na zakończenie każdego semestru nastąpi podsumowanie punktów uzyskanych przez klasy w konkursie. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która uzyska największą ilość punktów w ciągu roku szkolnego. Nagrodami są nagroda finansowa, puchar oraz tytuł Super Klasy.

W konkursie oceniane będą:

  • Średnia ocen;
  • Frekwencja;
  • Zachowanie;
  • Opinia nauczycieli uczących w danej klasie (po I i II semestrze);
  • Udział w konkursach;
  • Udział w zawodach sportowych;
  • Udział w akcjach: imprezy kulturalne, akademie i uroczystości szkolne;

Więcej informacji w załączonym regulaminie:

Regulamin konkursu Super Klasa 2016/2017